2021-12-27
حمل کانتینر با جرثقیل

حمل کانتینر با جرثقیل

یکی از خدمات هلدینگ راد معیار امین یا همان راماکو خدمات حمل کانتینر با جرثقیل است که این مورد بیشتر در محوطه های ریلی صورت می‌پذیرد. […]
2021-10-22

بیست اقتصاد برتر جهان تا سال ۲۰۳۵

نکات مهم جایگزینی آمریکا با چین و قرار گرفتن چین در صدر رتبه بندی به عنوان برترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۳۰ و هفت این رتبه […]